Afschaffing van het fiscaal voordeel vanaf 1 januari 2015

Als producent van kant-en-klare inbraakwerende voordeuren met EN2 certificaat wil Anaf Products nv graag uw aandacht vestigen op het wegvallen van het fiscaal voordeel inzake de beveiliging van woningen tegen inbraken met ingang vanaf 1 januari 2015 voor particulieren met domicilie in Vlaanderen.

Concreet houdt dit in dat uw klanten geen fiscale aftrek meer zullen kunnen krijgen voor alle investeringen in veiligheid die zij hebben betaald in 2015. Enkel bedragen die de particulieren betaald hebben in 2014 kunnen nog verder in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van 30%, begrensd tot 760 EUR. Ook leveringen en plaatsingen die in 2015 gebeuren kunnen dus nog afgetrokken worden, althans voor het gedeelte dat daadwerkelijk in 2014 werd betaald.

Met deze informatie in het achterhoofd staan u enkele belangrijke zaken te doen om uw klanten maximaal te dienen:

  • Controleer of u voor alle verkopen die mogelijk in aanmerking komen voor de fiscale aftrek reeds voorschotfacturen, tussentijdse facturen of eindfacturen heeft gemaakt en of de betaling daarvoor reeds ontvangen is. De datum van betaling is immers de enige datum die voor de fiscus in aanmerking zal komen bij de beoordeling. De datum van betaling moet in 2014 liggen indien uw klant van het verwachte voordeel wenst te genieten.
  • Maak desgevallend extra voorschotfacturen voor beveiligingsinvesteringen die u reeds verkocht heeft, maar nog niet geplaatst heeft en vraag daarvan in overleg met uw klant reeds de betaling. Zodra u een bedrag van 2533 EUR incl BTW heeft aangerekend en de particulier dit bedrag daadwerkelijk betaald heeft, is het maximale voordeel verworven.
  • Bel uw klanten op om hen van deze belangrijke wijziging te informeren en pas uw website en folders aan indien u naar dit fiscale voordeel verwijst.
  • Informeer al uw prospecten over deze wijziging en sluit waar mogelijk de lopende verkopen af voor het einde van het 2014 (incl het maken van een voorschotfactuur)

Een belangrijke noot bij het bovenstaande is dat de afschaffing van het fiscaal voordeel momenteel enkel beslist is voor Vlaanderen. Tot nader order blijft het fiscaal voordeel dus bestaan voor alle particulieren die hun domicilie hebben in Wallonië of het Brussels Gewest.

Zodra wij meer informatie ontvangen omtrent deze ontwikkelingen zullen wij u opnieuw informeren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het artikel dat hieromtrent in de pers is verschenen http://www.tijd.be/nieuws/archief/Tijd_dringt_om_uw_woning_te_beveiligen_tegen_inbraak_of_brand.9565943-1615.art

Als producent van de Présence en Thermosense gekeurde veiligheidsdeuren zal Anaf Products uw verkopen in de laatste maanden van 2014 maximaal ondersteunen. Tijdens de “week van de veiligheid” van 8-13 december zullen wij het thema inbraakwerendheid extra in de verf zetten met acties en infosessies.